Поставување на околина за Scala програмскиот јазик (за NetBeans)

Првин да се навратиме на постот ‘ оставување на работна околина за Scala програмскиот јазик [Eclipse]‘ кадешто може да видиме како се инсталира Java, што е Scala и примерче кратко.

Инсталираме Scala

Или ќе ги следиме инструкциите во претходниот пост, но со тоа ќе имаме Scala 2.7.x, или ќе го направиме следното, за да имаме Scala 2.8.0:

Одиме на http://www.scala-lang.org/downloads и го превземаме IzPack инсталаторот (моментален линк за последната стабилна верзија (2.8.1)), потоа отвораме конзола и влегуваме во папката кајшто е превземана оваа датотека. Потоа ја извршуваме наредбата:

sudo java -jar scala-2.8.1.final-installer.jar

Ќе ни се отвори следниот прозорец:

Слика 1

пота одбираме Next, ја прифаќаме лиценцата, одбираме да се инсталира во /usr/local/scala, и чекаме да си ја заврши работата.
Потоа мораме да ја додадеме променливата SCALA_HOME во системските патеки. Одиме пак во конзола, и ја извршуваме следната нардба:
nano ~/.bashrc

Следно, скроламе до крајот на текстуалнава датотека, и на крајот ги пастираме следните две линии:
export SCALA_HOME=/usr/local/scala/
export PATH=$PATH:$SCALA_HOME/bin

и со Ctrl+X излегуваме од едиторот, пришто кога ќе не праша дали да ги зачуваме промените потврдуваме. За да бидат ефективни промените го правиме следното:
. .bashrc

За да провериме сега дека работи, пишуваме scala во конзола пришто ќе ни даде нешто слично:
Welcome to Scala version 2.8.1.final (Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM, Java 1.6.0_22).
Type in expressions to have them evaluated.
Type :help for more information.

scala>
И сега сме во REPL-от на Scala. Ако рече дека неможе да ја најде наредбата scala значи или не е инсталирана како што треба или во датотеката со системски променливи не е правилно посочена.

Инсталираме модул/плагин за поддршка на Scala во NetBeans

Следно, да нагласиме дека плагинов е за NetBeans 6.9 (пришто може и во понови верзии да работи истотака). Го превземаме од следниот линк. Секако дека има и постари верзии но тие можеби нема да бидат компатабилни со Scala 2.8. Истотака на страната за превземање може да забележите дека има Windows иконче до архивата – нема врска тоа, модулите за NetBeans се независни од платформата.

Превземената архива сега ја екстрактираме, и ќе добиеме многу датотеки со наставка *.nbm. Сите тие заедно го формираат плагинот. За да ги инсталираме одиме во Netbeans во Tools -> Plugins и во новиот прозорец одиме во јазичето Downloaded:

Слика 2

одбираме Add Plugins ќе ни се отвори прозорче со кое влегуваме во папката кајшто се сите *.nbm датотеки, ги селектираме сите, и потоа тие ќе се инсталирааат и ќе се рестартира NetBeans.

Уште да му кажеме на NetBeans каде се наоѓа инсталацијата за Scala, за да работи плагинот и завршена работа: ја отвораме датотеката netbeans.conf која се наоѓа во etc папката.

Ќе видиме една линија која започнува со netbeans_default_options=". На крајот на неа, пред карактерот " го пастираме следното: -J-Dscala.home=/usr/local/scala/. За оваа промена да се регистира треба да се рестартира NetBeans.

Advertisements

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s